account arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-down

โปรดช่วยปรับปรุงเว็บของเรา

ตอบคำถามสั้นๆ เพียงไม่กี่ข้อเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ

ดาวน์โหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ Xperia™ ที่คุณใช้

ผลิตภัณฑ์ที่เลือก

Xperia™ X10
ปิด
ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ
จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น

คู่มือผู้ใช้

ภาษา

ดาวน์โหลด

การรับประกัน

ประเทศ

ดาวน์โหลด

เอกสารเชิงวิชาการ

ดาวน์โหลด

ความยั่งยืน

ประกาศด้านสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

SAR

อัตราการดูดซึมเฉพาะ

ดาวน์โหลด