account arrowhead-up cart mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-down

โปรดช่วยปรับปรุงเว็บของเรา

ตอบคำถามสั้นๆ เพียงไม่กี่ข้อเพื่อประเมินการเยี่ยมชมของคุณ
การสนับสนุนของ Sony Mobile - หน้าหลัก ภาพพื้นหลังรูปสมาร์ทโฟน Xperia™ แผนที่ และปากกา

ขอต้อนรับเข้าสู่การสนับสนุน

ค้นหาผลิตภัณฑ์ด้านล่างและรับการสนับสนุนแบบส่วนตัว หรือดู Xperia™ Care ภาพรวมการสนับสนุน

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ

จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น
จากอุปกรณ์ Xperia™ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต > หมายเลขรุ่น